REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY
2021/ 2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JURGOWIE, OGŁASZA REKRUTACJĘ

DZIECI W WIEKU 3-6 LAT NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO PRZEDSZKOLA

SAMORZĄDOWEGO W JURGOWIE

I BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

 Wnioski wydawane i przyjmowane będą w kancelarii przedszkola lub u wychowawców grup. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składają Rodzice (opiekunowie prawni) w 

terminie od 09 marca do 26 marca 2021r.

 

TERMIN  PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA  DNIA 

 26 MARCA 2021r.

Dyrektor-Elżbieta Pietrzyk