Historia Przedszkola

Rys historyczny (na podstawie wspomnień mieszkańców Jurgowa)

 

Historia przedszkola w Jurgowie sięga końca lat 40-tych XX wieku. Początkowo było prowadzone przez siostry Serafitki w domu wynajętym od ks. Martinczaka (Jurgów 149). Uczęszczało tutaj około 30 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Siostry zajmowały się opieką nad dziećmi, prowadziły zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, a także same przygotowywały posiłki (za symboliczną opłatą). Za prawidłowe funkcjonowanie placówki była odpowiedzialna s. Alina. W 1962r. przedszkole odwiedził biskup Karol Wojtyła.

Biskup Karol Wojtyła wraz z siostrami prowadzącymi przedszkole w Jurgowie i dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.

 

Oprócz zajęć w ciągu roku szkolnego, w okresie wakacyjnym był tutaj prowadzony dzieciniec. W 1962r. po usilnych staraniach mieszkańców Jurgowa (pertraktacje z lokalnymi władzami, prace remontowe) na użytek przedszkola przeznaczono budynek, w którym mieściła się 3-klasowa szkoła słowacka. Władze komunistyczne nie widziały jednak w nim miejsca dla sióstr zakonnych, toteż pieczę nad wychowankami sprawowały odtąd wychowawczynie świeckie. Jedną z pierwszych nauczycielek była pani Haniaczyk. Także i tutaj w okresie letnim organizowano dzieciniec. Około roku 1970 przedszkole z powodu złych warunków sanitarnych zostało przeniesione do domu państwa Chowańców (Sarapatów). Jednakże i tutaj "Sanepid" dopatrzył się pewnych uchybień, co spowodowało likwidację przedszkola. Mieszkańcy Jurgowa nie dali za wygraną i postanowili walczyć o przywrócenie przedszkola. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich (zwłaszcza pani Rozalii Porębskiej) przedszkole na nowo zaczęło funkcjonować. 1.XII. 1978r. wznowiono działalność wychowawczo - dydaktyczną i utworzono jeden oddział mieszany, do którego uczęszczały dzieci w wieku 3 - 6 lat. Dyrektorem placówki była wówczas pani Franciszka Musiał. Od 1986 roku funkcję tę przejęła pani Halina Siudak (Martinczak). Już wówczas planowano rozbudowę przedszkola i utworzenie jeszcze jednego oddziału, nie doszło jednak do realizacji tych zamierzeń. W 2001r. dyrektorem przedszkola zastała pani Elżbieta Pietrzyk. Niedługo potem zlikwidowano przedszkole w Bukowinie Tatrzańskiej, przez co przedszkole w Jurgowie stało się jedyną tego rodzaju placówką na terenie gminy. Wzrosło także zapotrzebowanie na wychowanie przedszkolne. Mając to na uwadze, władze samorządowe zadecydowały o rozbudowie budynku przedszkolnego.

  

 

Na czas remontu działalność przedszkola przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Jurgowie, przeznaczając w tym celu pomieszczenia znajdujące się na parterze. W latach 2005 - 2008 funkcjonowały tutaj dwa oddziały dzieci, do których uczęszczały 3,4,5 i 6 latki z terenu gminy. 
29.09.2008r. przedszkole wznowiło swoją działalność w dawnym, teraz pięknie wyremontowanym budynku. Dzieci cieszą się z nowych, ładnie urządzonych sal oraz nowego placu zabaw, a mieszkańcy mogą być dumni z pięknego budynku znajdującego się w centrum wsi. 5 grudnia 2008r odbyło się uroczyste poświęcenie przedszkola, którego dokonał ks. kard. Stanisław Dziwisz w obecności licznych gości.

       https://www.polskaniezwykla.pl/web/place/50469,jurgow-kaplica-sw--wojciecha-(1905-r-)-.html

W roku szkolnym 2008/2009 utworzono trzeci oddział "Biedronki" (wych. Bożena Ligas), który jednak ze względu na brak dodatkowej sali w budynku przedszkola pozostał w Szkole Podstawowej w Jurgowie. Dwa kolejne oddziały MOTYLKI (wych. Krystyna Babiarz) i KRASNOLUDKI (wych. Barbara Bryja)  funkcjonowału w budynku głównym przedszkola. Od tej pory nasze przedszkole zaczęło się powoli rozrastać. Już w roku 2010/2011 w przedszkolu funkcjonowały cztery oddziały:            5-6 latki MOTYLKI (wych. Krystyna Babiarz), 4-5 latki BIEDRONKI (wych. Barbara Bryja), 4 latki SMERFY (wych. Bożena Ligas Gawlik, Irena Mąka), 3-4 latki KRASNOLUDKI (wych. Barbara Budz). W 2012/2013 nastąpiły kolejne zmiany. Przybył jeszcze jeden oddział PSZCZÓŁKI i w efekcie w Szkole Podstawowej działały 3 oddziały, jeden z nich mieścił się tymczasowo w sali gimnastycznej. Powiększyła się także kadra nauczycielska o panią mgr Zofię Wojeńską. W kolejnym roku szkolnym przedszkole liczyło ponownie 4 oddziały (2 z siedzibą w głównym budynku, 2 w Szkole Podstawowej w Jurgowie). 

Rok 2014/2015 powitaliśmy w poszerzonym składzie (5 oddziałów). Trzy oddziały do których uczęszczały 2,5; 3 i 4 latki miały swoje lokum w budynku głównym, a kolejne 2 oddziały (4, 5 i 6 latki) realizowały  zajęcia  w salach tutejszej SP. Grupa 3 latków otrzymała nazwę Żabki. 

Kolejny rok również przyniósł zmiany. Nasze przedszkole zyskało nowe lokum dla dwóch grup przedszkolnych, mieszczące się w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej, funkconujące jako oddział zamiejscowy Przedszkola Samorządowego w Jurgowie. Uroczystego otwarcia nowych oddziałów oraz sali gimnastycznej dokonano 14 października 2015 roku. W uroczystości wzięły udział władze naszej gminy, rodzice, dzieci oraz zaproszeni goście.Od tej pory przedszkole działa w trzech placówkach i liczy 6 oddziałów: Smerfy, Skrzaty ( Przedszkole w Jurgowie - budynek główny),  Motylki, Pszczółki ( SP Jurgów) oraz Biedronki,Żabki (  ZSSPiG Bukowina T). W takiej strukturze funkcjonuje do września 2017r., kiedy to w oddziale zamiejscowym w Bukowinie T. zostaje utworzona jeszcze jedna grupa "Żuczki" - wych. mgr Anna Doleżuchowicz, a najmłodsze grupy w Jurgowie zmieniają nazwy: 2,5 - 3- latki " Ślimaczki" ( wych. mgr Barbara Budz       i Iwona Łojek); 4-latki " Kreciki" ( wych. mgr Bożena Ligas - Gawlik i Magdalena Gajdzis).Grupę 5-6-latków " Motylki" prowadzi wych. mgr Krystyna Babiarz, oddział 4-5-latków  " Pszczółki" - wych. mgr Irena Mąka i mgr Zofia Wojeńska; grupę 4-5-latków " Biedronki" -  wych. mgr Anna Sołtys, a oddział 3-4-latków " Żabki" - wych. mgr Barbara Bryja.

Od 01.09.2018r. dzięki gminnemu projektowi  „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 - Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w naszym przedszkolu udało się otworzyć nowy oddział dla 25 dzieci wraz z wyposażeniem sali oraz zapleczem higieniczno-sanitarnym.Projekt umożliwił również wprowadzenie w przedszkolu nowych zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, gimnastyka korekcyjna i integracja sensoryczna. Teraz Przedszkole Jurgów liczy już 8 oddziałów: 6-latki "Motylki" ( wych. mgr Krystyna Babiarz), 5-latki " Pszczółki" ( wych. mgr Zofia Wojeńska), 4-latki " Mrówki" ( wych. mgr Magdalena Gajdzis i mgr Barbara Budz) - w SP Jurgów; 2,5- 3-latki " Ślimaczki" ( wych. mgr Irena Mąka i mgr Bożena Ligas - Gawlik), oddział unijny 3-4-latki " Kreciki"   ( wych. mgr Małgorzata Wiłkowska i Beata Szaflarska) - w PS Jurgów oraz 2,5- 3 -latki " Żuczki" ( wych. Iwona Kluczewska), 3-4-latki " Żabki" i 4-5-latki " Biedronki" ( wych. mgr Barbara Bryja) w oddziale zamiejscowym w Bukowinie Tatrzańskiej.

W roku szkolnym  2019/2020 w naszym przedszkolu nadal funkcjonuje 8 oddziałów, zmieniła się tylko kadra nauczycielska oraz lokum trzeciego oddziału w SP Jurgów oraz trzeciego oddziału w Bukowinie Tatrzańskiej. W budynku głównym mieszczą się dwa oddziały: 2,5 - 3 latki "ŚLIMACZKI" -  wych. mgr Magdalena Gajdzis;  3 - 4 latki "KRECIKI" - wych.  mgr Bożena Ligas- Gawlik; w Szkole Podstawowej w Jurgowie - 3 oddziały: 4 - 5 latki "MRÓWKI" - wych.mgr Zofia Wojeńska; 5 latki "PSZCZÓŁKI" - wych.  mgr Barbara Budz; 6 latki "MOTYLKI" - wych.  mgr Krystyna Babiarz; w oddziale zamiejscowym w Bukowinie Tatrzańskiej trzy oddzialy: 2,5 - 3 latki "ŻUCZKI" - mgr Alicja Szyszka, mgr Barbara Plewa ; 3 - 4 - 5 latki "ŻABKI" - wych.p. Iwona Kluczewska; 5 latki "BIEDRONKI" - mgr Beata Szaflarska .Zajęcia dodatkowe prowadzą:mgr Danuta Kachnic - logopedia;mgr Małgorzata Jurgowian - język angielski, mgr Irena Mąka - rytmika;  mgr Barbara Budz - integracja sensoryczna; mgr Zofia Wojeńska - gimnastyka korekcyjna;  mgr Beata Szaflarska i p. Iwona Kluczewska - zajęcia plastyczne;  ks. Piotr Kosakowski i s. Małgorzata Pabjan - religia.Funkcję dyrektora placówki sprawuje nadal mgr Elżbieta Pietrzyk.

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów. Zmiane uległa kadra nauczycielska. W budynku głównym mieszczą się dwa oddziały: 2,5 - 3 latki "ŚLIMACZKI" - mgr Beata Szaflarska;3 - 4 latki "KRECIKI" - wych.  mgr Irena Mąka, mgr Magdalena Łapka; w Szkole Podstawowej w Jurgowie - 3 oddziały: 4 - 5 latki "MRÓWKI" - wych.mgr Bożena Ligas-Gawlik, Ewelina Lis; 5 latki "PSZCZÓŁKI" - wych.  mgr Zofia Wojeńska; 6 latki "MOTYLKI" - wych.  mgr Krystyna Babiarz/ mgr Anna Doleżuchowicz; w oddziale zamiejscowym w Bukowinie Tatrzańskiej trzy oddzialy: 2,5 - 3 latki "ŻUCZKI" - mgr Małgorzata Wiłkowska ; 3 - 4 - 5 latki "ŻABKI" - mgr Alicja Szyszka, mgr Barbara Plewa; 5 latki "BIEDRONKI" - wych. p. Iwona Milaniak. Zajęcia dodatkowe prowadzą:mgr Danuta Kachnic - logopedia;mgr Małgorzata Ziemianek - język angielski Jurgów, mgr Katarzyna Hodorowicz - Bukowina Tatrzańska, mgr Irena Mąka - rytmika; mgr Zofia Wojeńska - gimnastyka korekcyjna;  mgr Beata Szaflarska i p. Iwona Milaniak - zajęcia plastyczne;  ks. Piotr Kosakowski i s. Małgorzata Pabjan - religia.Funkcję dyrektora placówki sprawuje nadal mgr Elżbieta Pietrzyk.

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów. W budynku głównym mieszczą się dwa oddziały: 2,5 - 3 latki "ŚLIMACZKI" - mgr Bożena Ligas-Gawlik, mgr Magdalena Łapka ;3 - 4 latki "KRECIKI" - wych.  mgr Beata Szaflarska ; w Szkole Podstawowej w Jurgowie - 3 oddziały: 4 - 5 latki "MRÓWKI" - wych.mgr Irena Mąka, Ewelina Lis; 5 latki "PSZCZÓŁKI" - wych.  mgr Anna Doleżuchowicz; 6 latki "MOTYLKI" - wych.  mgr Zofia Wojeńska; w oddziale zamiejscowym w Bukowinie Tatrzańskiej trzy oddzialy: 2,5 - 3-4 latki "ŻUCZKI" - mgr Barbara Bryja ;  4 latki "ŻABKI" - mgr Małgorzata Wiłkowska; 5 latki "BIEDRONKI" - wych. mgr Alicja Szyszka, mgr Barbara Plewa. Zajęcia dodatkowe prowadzą:mgr Danuta Kachnic - logopedia;mgr Małgorzata Ziemianek - język angielski - Jurgów, mgr Alicja Szyszka - Bukowina Tatrzańska, mgr Irena Mąka - rytmika; mgr Zofia Wojeńska - gimnastyka korekcyjna;  mgr Beata Szaflarska - zajęcia plastyczne;  ks. Piotr Kosakowski i s. Małgorzata Pabjan - religia.Funkcję dyrektora placówki sprawuje nadal mgr Elżbieta Pietrzyk.