Ramowy plan dnia

  Godziny

             Zaplanowane działania

 7.00 – 8.20

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zajęcia w zespołach i indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań.

 Działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna. Prowadzenie obserwacji.

 Zabawy poranne.

 8.20 –9.00    

 Zabawy ruchowe przy muzyce. Słuchanie bajek, opowiadań, poezji.

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe.

 9.00 – 9.30

 Śniadanie

 9.30 – 9.35

 Zabiegi higieniczne po śniadaniu. Zabawy inspirowane przez nauczyciela i swobodne.

 9.35 – 10.20

 Zajęcia dydaktyczne w grupach.

10.20 – 10.30

 Drugie śniadanie

10.30 – 11.45

 Zabawy dowolne, pobyt w ogrodzie.

11.45 – 12.00

 Czynności higieniczne przed obiadem.

 Zabawy w kole. Śpiewanie piosenek.

12.00 - 12.40

 Obiad

12.40 - 13.50

 Odpoczynek dla  3-4 latków.

 Zajęcia i zabawy dla 5  latków. Prowadzenie obserwacji. Zajęcia dodatkowe.

13.50– 14.00

 Przygotowanie do podwieczorku.

14.00 -  14.30

 Podwieczorek

14.30 – 17.00

 Zabawy inspirowane przez nauczyciela i swobodne.

Gry i zabawy stolikowe

Czynności porządkowe.        

Zabawy dowolne w Sali lub ogrodzie.